Holos Global System

Home
TejasUdakaAsanaAyusJnanaVadanaKarotiTetrakosNavaVargaKarana
BhaksSevaEcologyKosaCinotiParasparamSynergyVencapVikrayaStellarEka
Pat-PatatiCyberbankSantiAvatarRinnovamentoRepubblica della TerraDhanaKayamara
Documents

Holos Holding S.A. ima udeo u razlicitim preduzecima u vise od dvesta zemalja, ukljucujuci i kapital Avatar-a S.p.A. , italijanske holding kompanije koja raspolaze kapitalom od 155 miliardi Evra.

2000. je Holos Holding S.A. lansirao Holos Projekat, program inicijativa koji je predvidjao nacionalni ekonomski projekat za zaposlenost, projekat za univerzalno preduzece, informativni sistem, sistem licne bezbednosti, novi sistem vazdusnog saobracaja, novi sistem placanja, nov nacin razmene izmedju resursi i proizvoda, projekat za konverziju vojne industrie, i konstituisanje Republike Zemlje.

2001. projekat je sproveden a 2002. lansiran je Holos Global System, sa sledecih trideset projekata:

 1. Tejas - Razvoj proizvodnje i koriscenja ciste energije (eolske, hidroelektricne, nuklearne, bioloske, sunceve) na celoj planeti, sa ulaganjima od 57,5 miliardi EUR/USD, u iznosu od 0,132% svetskog BDP u 2001. godini;

 2. Udaka - Povecanje kolicine vode na raspolaganju i njena redistribucija, ciji troskovi iznose 340 miliardi EUR/USD, odn. 0,785 % svetskog BDP u 2001. godini;

 3. Asana - Distribucija hrane za 777 milioni ljudi koji gladuju u svetu, ciji troskovi iznose 285 miliardi EUR/USD, odn. 1,974% svetskog BDP u 2001. godini;

 4. Ayus - Poboljsanje zdravlja pomocu istrazivanja, terapije i prevencije, ciji troskovi iznose 450 miliardi EUR/USD, odn. 1,039 svetskog BDP u 2001. godini;

 5. Jnana - Jacanje kulture i informacije, sa alfabetizacijom 1,4 miliarde nepismenih, sa 7.700.000 didaktickih sajtova. U projekt bice ulozeno 77 miliardi EUR/USD a raspolagace se sa 20 miliona nastavnika. Program kosta cirka 150 miliardi EUR/USD za tri godine, a ukupni troskovi programa iznose 527 miliardi EUR/USD, odn. 1,217% svetskog BDP u 2001. godini;

 6. Vadana - Sirenje 252.000 interaktivnih medjusobno povezanih centara za socialnu komunikaciju. Program kosta sveukupno 12,6 miliardi EUR/USD, odn. 0,029% svetskog BDP u 2001. godini;

 7. Karoti - Sektorski i regionalni planovi za proizvodnju (Severna Amerika, Severno-centralna Amerika, Centralna Amerika, Juzno-centralna Amerika, Juzna Amerika, Severna Evropa, Centralna Evropa, Juzna Evropa, Bliski Istok, Severozapadna Azija, Severoistocna Azija, Centralna Azija, Jugozapadna Azija, Jugoistocna Azija, Juzna Azija, Australija, Severozapadna Afrika, Severoistocna Afrika, Centralna Afrika, Jugozapadna Afrika, Jugoistocna Afrika, Juzna Afrika), orijentisani prema razvoju najslabijih oblasti planete, ciji troskovi iznose 750 milioni EUR/USD, odn. 0,001% svetskog BDP u 2001. god.;

 8. Tetrakos - Nacionalni projekti za ekonomski razvoj, narocito za 141 Zemalju u kojima su prihodi po stanovniku ispod svetskog proseka (7.033 EUR/USD). Projekti kostace 617,5 miliona EUR/USD, odn. 0,001% svetskog BDP u 2001. god.;

 9. Nava - Promovisanje i realizacija 342.000 novih preduzeca u svim sektorima sa 83 miliona zaposlenih u tri godine, plus 64 miliona zaposlenih u naredne tri godine. Troskovi programa iznose 342 miliona EUR/USD, odn. 0,0005% svetskog BDP u 2001. god.;

 10. Varga - Univerzalno preduzece sacinjeno od grupa regionalnih preduzeca, skoro jedan milion na celoj planeti, sa 50 miliona direktno zaposlenih radnika i jos 100 miliona indirektno zaposlenih. Program kosta ukupno skoro 5.000 miliardi EUR/USD, odn. 11,547% svetskog BDP u 2001. god.;

 11. Karana - Svetski razvoj sredstava za proizvodnju (masinerija i instalacija za 342.000 novih preduzeca). Program kostace sveukupno 3.885 miliardi EUR/USD, odn. 8,972% svetskog BDP u 2001. god.;

 12. Bhaks - Razvoj proizvodnje dugotrajnih potrosnih dobara za kontinuirano koriscenje, ciji troskovi iznose skoro 115 miliardi EUR/USD, odn. 0,265% svetskog BDP u 2001. god.;

 13. Seva - Razvoj usluga za preduzeca i za privatna lica, ciji troskovi iznose 195 miliardi EUR/USD, odn. 0,450% svetskog BDP u 2001. god.;

 14. Ecology - Program saniranja zivotne sredine (vazduha, vode, zemlje), ciji troskovi iznose 45 miliardi EUR/USD, odn. 0,104% svetskog BDP u 2001. god.;

 15. Kosa - Novi globalni sistem finansijskih odnosa za realnu ekonomiju; economy;

 16. Cinoti - Prikupljanje stednje u proizvodne svrhe;

 17. Parasparam - Ponovno ulaganje proizvedenog bogatstva u proizvodnju;

 18. Synergy - Sistem kompanijskih i trgovinskih odnosa izmedju preduzeca radi povecanja ulaganja i koriscenja resursi;

 19. Vencap - Puno koriscenje proizvodnog potencijala postojecih preduzeca kroz programe za prodaju u zamenu za robu;

 20. Vikraya - Medjunarodna kompenzacija trgovinskih isplata, veliki centar trampe operativan na svetskom nivou;

 21. Stellar - Interaktivni informaticki sistem koji omogucava svima da u realnom vremenu dobiju odgovor na svako pitanje za koje vec postoji odgovor. Program kosta 5 miliardi EUR/USD, odn. 0,011% svetskog BDP u 2001. god.;

 22. Eka - Projekt za licnu bezbednost globalne rasprostranjenosti, sa 315.000 centara brze intervencije, ciji troskovi iznose 395 miliardi EUR/USD, odn. 0,912% svetskog BDP u 2001. god.;

 23. Pat-Patati - Novi sistem saobracaja sa vozilima na vertikalno uzletanje za pojedince i za grupe, ciji troskovi iznose 5 miliardi EUR/USD, odn. 0,011% svetskog BDP u 2001. god.;

 24. Cyberbank - Telematska banka za sva komunikaciona sredstva;

 25. Santi - Program za konverziju vojne industrije;

 26. Avatar - Svetski centar za primenjena istrazivanja, koji kosta 750 miliona EUR/USD, odn. 0,001% svetskog BDP u 2001. god.;

 27. Rinnovamento (Obnova) - Projekt za istovremenu i isprogramiranu reformu drustvenih, civilnih, politickih i privrednih odnosa i ponasanja;

 28. Rpublika Zemlje - Svetska vlada izabrana direktno od stanovnika planete;

 29. Dhana - Nova novcana jedinica za meru vrednosti zasnivana na radu;

 30. Kayamara - Istrazivanja o uzrocima izumiranja zivih celija, ciji troskovi iznose 1,2 miliardi EUR/USD, odn. 0,002% svetskog BDP u 2001. god.;

Sveukupni program kostace skoro 12.000 miliardi EUR/USD, odn. 27,7% svetskog BDP u 2001. god.;

Sredstva koja su data na raspolaganje poticu od postojecih preduzeca, u vidu finansiranja u EUR, USD i u ostalim devizama u opticaju, i u vidu ostalih hartija od vrednosti i pokrica za emitovanje Dhana.

Rukovodjenje resursima odvija ce se putem tipicnih finansijskih kanala i bice podvrgnuto kontroli medjunarodnih finansijskih institucija.

Neke od gore navedenih inicijativa su vec u toku realizacije.

1. januara 2001. osnovana je Republika Zemlje. Njena Konstitucija postavlja principe i formu jednog sistema vlade za sve stanovnike planete.

14. juna 2001. Holos Holding je stavio pokrice za emitovanje prvih 6 miliardi Dhana u kapitalu od 150 miliardi Eura, jedna Dhana za 25 Eura.

3. juna 2002. pusteni su u opticaj jos 34 miliardi Dhana, koji imaju pokrice u kapitalu od 850 miliardi Eura. Predvidjeno je emitovanje 497,664 miliardi Dhana, koje pokrivaju 732 holding kompanija u 234 zemlje, cija vrednost iznosi 12.441 miliardi EUR/USD.

Svima onima koji budu ucestvovali u Republici Zemlje bice uruceno 100 Dhana uz samu naknadu troskova emitovanja, koji se razlikuju od zemlje do zemlje u zavisnosti od prosecnih prihoda po stanovniku. Predvidjeno je da se uruci 492,657 miliardi Dhana (100 svakoj osobi). Ostalih 5 miliardi Dhana (125 miliardi EUR/USD) bice namenjeno u humanitarne svrhe.

Holos Global System Program je vec predstavljen sefovima vlada i drzava i socijalnim, civilnim, politickim, ekonomskim, moralnim i verskim organizacijama u svim drzavama na Zemlji.


(Energy)


(Water)


(Food)


(Health)(Knowledge)


(Social comunication centres)


(Production plans)


(National economic plans)


(New enterprises' promotion)


(Universal enterprise)


(Production means)


(Durable products)


(Services)


(Environment)


(Financing real economy)


(Collecting Savings)


(Wealth reinvestment)


(Corporate and trade relationships)


(Venture capital)


(International clearing)


(Via ether informative system)


(Personal safety)


(Aerial circulation)


(Telematic Bank)


(War industry conversion)


(World research centre)


(Plan for the reform of the human system)


Republic of the Earth
(World wide democratic government)


Dhana
(World-wide currency)


(Immortality)