Holos Global System
( Загальна Глобальна Система )

Home
TejasUdakaAsanaAyusJnanaVadanaKarotiTetrakosNavaVargaKarana
BhaksSevaEcologyKosaCinotiParasparamSynergyVencapVikrayaStellarEka
Pat-PatatiCyberbankSantiAvatarRinnovamentoRepubblica della TerraDhanaKayamara
Документи

Holos Holdіng S.A. володіє частками різних підприємств в інших двохстах країнах, включаючи також капітал Avatar S.p.A. і холдинг італійських часток з капіталом у 155 млрд. Євро.

У 2000 р., Holos Holdіng S.A. запустив Проект Holos, програму ініціатив, що передбачають національно-економічний проект зайнятості, проект універсального підприємства, інформативну систему через ефір, систему особистої безпеки, нову систему повітряного обертання, нову систему оплати, новий спосіб обміну ресурсів і товарів, проект перетворення воєнної промисловості і заснування Республіки Землі.

У 2001 р., проект був втілений і в 2002 р. був запущений Global System, з наступними тридцятьма проектами:

 1. Tejas - Розвиток виробництва і використання чистої енергії ( вітрової, гідроелектричної, ядерної, біологічної, сонячної ) на всій планеті, із інвестиціями в 57,5 млрд. EUR/USD, що складає 0,132 % міжнародного ВНП у 2001 р.;

 2. Udaka - Збільшення кількості наявної в розпорядженні води і її перерозподілу, з вартістю 340 млрд. EUR/USD, що складає 0,785% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 3. Asana - Розподіл продовольства 777 млн. голодуючих у світі, з вартістю 285 млрд. EUR/USD у рік, на протязі 3-х років, для чого необхідно в загальному 855 млрд. EUR/USD, що складає 1,974% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 4. Ayus - Оздоровлення населення шляхом досліджень, лікування і профілактики, з вартістю 450 млрд. EUR/USD, що складає 1,039% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 5. Jnana - Підвищення культурного й інформаційного рівня, з навчанням грамоті 1,4 млрд. безграмотних, з 7.700.000 навчальними центрами, з інвестицією в розмірі 77 млрд. EUR/USD і 20 млн. викладачів, з річною вартістю близько 150 млрд. EUR/USD на протязi 3-х років і з загальною вартістю програми 527 млрд. EUR/USD, що складає 1,217% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 6. Vadana - Створення 252.000 центрів суспільних контактів, схожих із агорою ( торговельна площа і місце народних зборiв у Древній Греції ), зв'язаних між собою, загальною вартістю 12,6 млрд. EUR/USD, що складає 0,029% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 7. Karot і - Програми відомчих і регіональних виробництв - 1) Північної Америки, 2) Центрально-Північної Америки, 3) Центральної Америки, 4) Центрально-Південної Америки, 5) Південної Америки, 6) Північної Європи, 7) Центральної Європи, 8) Південної Європи, 9) Середнього Сходу, 10) Північно-Західної Азії, 11) Північно-Східної Азії, 12) Центральної Азії, 13) Південно-Східної Азії, 14) Південно-Західної Азії, 15) Південної Азії, 16) Австралії, 17) Північно-Східної Африки, 18) Північно-Західної Африки, 19) Центральної Африки, 20) Південно-Східної Африки, 21) Південно-Західної Африки, 22) Південної Африки - орієнтовані на розвиток більш слабких ділянок планети, з вартістю 750 млн. EUR/USD, що складає 0,001% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 8. Tetrakos - Проекти національно-економічного розвитку, у всіх 141 країнах, де дохiд на кожного жителя нижче середньо-світового ( 7.033 EUR/USD, з вартістю 617,5 млн. EUR/USD, що складає 0,001% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 9. Nava - Просування і реалізація 342.000 нових підприємств у кожній галузі, на 83 млн. робочих місць у 3-х літній термін і ще інші 64 млн. робочих місць у наступні 3 роки, з вартістю 342 млн. EUR/USD, що складає 0,0005% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 10. Varda - Всесвітнє підприємство, що складається з груп регіональних підприємств, яких близько мільйона по всій планеті, для 50 млн.робітників, зайнятих безпосередньо, і інші 100 млн. допоміжних робітників, із загальною вартістю близько 5.000 млрд. EUR/USD, що складає 11,547% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 11. Karana - Світовий розвиток засобів виробництва ( устаткування й установок на 342.000 нових підприємствах ), із загальною вартістю 3.885 млрд. EUR/USD, що складає 8,972% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 12. Bhaks - Розвиток виробництва товарів тривалого користування в безперервнім споживанні, з вартістю 115 млрд. EUR/USD, що складає 0,265% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 13. Seva - Розвиток послуг для підприємств і приватних осіб, з вартістю близько 195 млрд. EUR/USD, що складає 0,450% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 14. Ecology - Програма по очищенню навколишнього середовища ( повітря, вода, ґрунт ), з вартістю близько 45 млрд. EUR/USD, що складає 0,104% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 15. Kosa - Нова глобальна система фінансових відносин для реальної економіки ;

 16. Cіnotі - Залучення заощаджень на виробничі цілі ;

 17. Parasparam - Виробниче реінвестування виробничого достатку ;

 18. Synerdgy - Система виробничих і комерційних відносин між підприємствами для максимізації капіталовкладень і використання ресурсів ;<

 19. Vencap - Повне використання виробничого потенціалу існуючих підприємств, за допомогою програм продажу і товарообміну ;

 20. Vіkraya - Кліринг міжнародних комерційних платежів, великий центр бартерних операцій на світовому рівні ;

 21. Stellar - Інформаційно-інтерактивна система радіоефірного типу, що дає можливість усім, у реальному часі одержати відповідь на будь-яке питання, відповідь на яке вже є, з вартістю 5 млрд. EUR/USD, що складає 0,011% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 22. Eka - Проект всесвітнього розповсюдження особистої безпеки із 315.000 центрами швидкого реагування, з вартістю 395 млрд. EUR/USD, що складає 0,912% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 23. Pat-Patatі - Нова система пересування на повітряному транспорті із вертикальним зльотом, для окремих осіб і груп людей, з вартістю 5 млрд. EUR/USD, що складає 0,011% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 24. Cyberbank - Телематичний банк для всіх засобів зв'язку ;

 25. Santі - Програма конверсії воєнної промисловості ;

 26. Avatar - Всесвітній центр прикладних досліджень, з вартістю 750 млн. EUR/USD, що складає 0,001% міжнародного ВНП у 2001 р.;

 27. Відновлення - Проект контекстуальної і запланованої реформи суспільних, громадянських, політичних і економічних відносин, шляхом особистої участі ;

 28. Республіка Землі - Світовий уряд, обраний безпосередньо з жителiв планети ;

 29. Дхана - Нова грошова одиниця з мірою вартості, що заснована на праці ;

 30. Кayamara - Дослідження причин відмирання кліток, з вартістю 1,2 млрд. EUR/USD, що складає 0,002% міжнародного ВНП у 2001 р.

Загальна вартість програми буде мати близько 12.000 млрд. EUR/USD, що складає 27,7% міжнародного ВНП у 2001 р.

Ресурси надані в розпорядження вiд існуючих підприємств, з фінансуванням у EUR, USD і іншими валютами, що мають законний курс, з іншими цінними паперами і з гарантіями на випуски Дхани.

Керування коштами здійсниться через типові фінансові канали і буде надане на контроль у міжнародні фінансові інститути.

Деякі зі згаданих ініціатив вже в процесі реалізації.

1 січня 2001 р. була заснована Республіка Землі. Її Конституція встановлює принципи й умови в системі правління для всіх жителів планети.

14 червня 2001 р., Holos Holdіng гарантував випуск перших 6 мільярдів Дхан з капіталом у 150 мільярдів Євро, одна Дхана до 25 Євро.

3 червня 2002 р. були випущені слідуючі 34 млрд. Дхан, гарантовані капіталом у 850 млрд. Євро. Передбачено випуск 497,664 млрд. Дхан, гарантованих 732 холдингами в 234 країнах, з вартістю 12.441 млрд. EUR/USD.

Усім тим, хто вступив уРеспублику Землі будуть асигновані 100 Дхан, з відшкодуванням тільки ціни випуску, різної длякожної країни, відповідності із середнім доходом на душу населення. Передбачається асигнувати 492,657 млрд. Дхан ( по100 для кожного ). Що залишилися 5 млрд. Дхан ( 125 млрд. EUR/USD ) будуть призначені на гуманітарні цілі.

Програма Holos Global System була представлена главам держав і урядів, і в суспільні, громадянські, політичні, економічні, моральні і релігійні організації у всіх країнах світу.


(Energy)


(Water)


(Food)


(Health)(Knowledge)


(Social comunication centres)


(Production plans)


(National economic plans)


(New enterprises' promotion)


(Universal enterprise)


(Production means)


(Durable products)


(Services)


(Environment)


(Financing real economy)


(Collecting Savings)


(Wealth reinvestment)


(Corporate and trade relationships)


(Venture capital)


(International clearing)


(Via ether informative system)


(Personal safety)


(Aerial circulation)


(Telematic Bank)


(War industry conversion)


(World research centre)


(Plan for the reform of the human system)


Republic of the Earth
(World wide democratic government)


Dhana
(World-wide currency)


(Immortality)